Privatumo politika

Ši privatumo ir slapukų politika paskutinį kartą keista 2020 m. vasario mėn.

„Greitai.lt“ renka duomenis ir naudoja slapukus. „Greitai.lt“ („Otravo B.V.“ prekės ženklas) daug dėmesio skiria asmens duomenų apsaugai. Mes laikomės privatumą reglamentuojančių teisės aktų. Tai reiškia, kad Jūsų asmens duomenys pas mus yra saugūs ir kad mes garantuojame jų naudojimą pagal paskirtį. Toliau paaiškinta, ką mes darome su Jūsų asmens duomenimis.

Jeigu turite klausimų arba norite sužinoti, kokius konkrečius duomenis mes tvarkome, prašome susisiekti su „Greitai.lt“ (kontaktiniai duomenys pateikti Privatumo ir slapukų deklaracijos pabaigoje).

Duomenų tvarkymo tikslai
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
– prieigos prie mūsų interneto svetainės teikimas;
– naudojimasis mūsų interneto svetainės funkcijomis;
– sutarčių dėl įvairių mūsų paslaugų (pavyzdžiui, užsakymas, automobilių nuoma, transporto priemonės laikymas stovėjimo aikštelėje, taksi paslaugos ir draudimas) sudarymas ir vykdymas;
– asmeninės paskyros, kurioje galite peržiūrėti savo užsakymus, sukūrimas;
– susisiekimas su Jumis Jums pageidaujant;
– informacijos, kaip naudotis mūsų interneto svetaine, teikimas;
– mūsų interneto svetainės ir teikiamų paslaugų gerinimas bei vertinimas, pavyzdžiui, atliekant klientų pasitenkinimo tyrimus;
– galimo dalyvavimo konkursuose, akcijose, lojalumo programose ir pan. organizavimas;
– mūsų tikslinės grupės ir jos domėjimosi sričių nustatymas, pavyzdžiui, siekiant pateikti aktualesnius pasiūlymus, tai yra rodyti domėjimosi sritį atitinkančias reklamas tiek mūsų, tiek trečiųjų šalių interneto svetainėse;
– mūsų bendro pobūdžio ir (arba) asmeninių naujienlaiškių siuntimas.

Mes įsipareigojame Jūsų asmens duomenis naudoti tik pirmiau nurodytais tikslais, nebent Jūs iš anksto būtumėte sutikę ir su kita Jūsų asmens duomenų naudojimo paskirtimi, tai būtų būtina vykdant su Jumis sudarytą sutartį arba tai daryti mums leistų arba mus įpareigotų įstatymas.

Asmens duomenų kategorijos
Šioje Privatumo ir slapukų deklaracijoje nurodytais tikslais mes tvarkome tokius asmens duomenis:
– vardas, pavardė ir adresas;
– gimimo data;
– pilietybė;
– lytis;
– elektroninio pašto adresas;
– telefono numeris;
– kliento kodas;
– prisijungimo prie „Geitai.lt“ paskyros duomenys (elektroninio pašto adresas ir slaptažodis);
– informacija apie Jūsų užsakytą kelionę (pavyzdžiui, išvykimo data, buvimo trukmė, pervežimo informacija ir viešnagės informacija);
– informacija apie paskutinį Jūsų peržiūrėtą atostogų pasiūlymą ir (arba) kelionės parinktis;
– IP adresas;
– slapukų kodai;
– asmens duomenys, kuriuos nurodėte, pavyzdžiui, interaktyviąjame pranešime, kontaktinės informacijos formoje arba socialinių tinklų žinutėje;
– medicininiai duomenys, kuriuos nurodėte užsakydami kelionę, pavyzdžiui, informacija apie alergijas, pageidaujama mityba arba fiziniai apribojimai.

Jūsų asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų be išankstinio Jūsų sutikimo, nebent tai būtų būtina padaryti sutarties vykdymo tikslais arba tai daryti mums leistų arba mus įpareigotų įstatymas. Mes galima perduoti Jūsų asmens duomenis šioms įmonėms, tvarkančioms duomenis mūsų užsakymu:
– nepriklausomiems IKT paslaugų teikėjams;
– slapukų teikėjams (žr. toliau).

Su šiomis įmonėmis esame pasirašę sutartis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuriose numatyta, ką galima ir ko negalima daryti su asmens duomenimis.

Taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios savarankiškai sprendžia, kaip juos tvarkyti. Mes niekaip negalime nurodyti tokioms šalims, kaip jos turėtų naudoti Jūsų duomenis, nes jos pačios nustato, kokiam tikslui šie duomenys reikalingi ir kam jie gali būti perduoti. Tai gali būti šios įmonės:
– mokėjimo paslaugų teikėjai (jeigu atliekate mokėjimą per „Greitai.lt“);
– kelionių operatoriai (iš kurių užsakote kelionę);
– draudimo bendrovės (jeigu per „Greitai.lt“ sudarote draudimo sutartį);
– „Green claim“ (jeigu norite pateikti pretenziją dėl skrydžio metu kilusių problemų);
– taksi įmonės (jeigu per „Greitai.lt“ užsakote taksi);
– automobilių nuomos bendrovės (jeigu per „Greitai.lt“ nuomojatės automobilį);
– oro linijų bendrovės (jeigu per „Greitai.lt“ užsakote skrydį);
– viešbučiai ir kiti apgyvendinimo paslaugų teikėjai (jeigu užsakote per „Greitai.lt“);
– Katastrofų fondas (jeigu kelionę tenka koreguoti dėl įvykusios katastrofos);
– „Visa4all“ (jeigu per „Greitai.lt“ kreipiatės dėl vizos).

Mes galime būti įpareigoti perduoti Jūsų asmens duomenis ne Jūsų gyvenamosios vietos valstybinėms institucijoms. Kai kurių šalių teisės aktai reikalauja suteikti pasienio apsaugos tarnyboms prieigą prie užsakymo ir kelionės informacijos. Tai reiškia, kad mūsų turima informacija apie Jus ir Jūsų kelionę gali būti perduota bet kurios biliete nurodytos šalies muitinės ir imigracijos tarnyboms. Be to, įvairių šalių teisės aktai įpareigoja „Greitai.lt“ gauti Jūsų paso duomenis ir susijusią informaciją prieš Jums keliaujant į tokias šalis arba iš jų. Jeigu reikia, mes perduodame šią informaciją kompetentingoms muitinės ir imigracijos tarnyboms. Taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitoms valstybinėms institucijoms, jeigu tokia pareiga yra numatyta teisės aktuose.

Elektroniniai laiškai
„Greitai.lt“ siunčia Jums įvairius elektroninius laiškus. Jie skirstomi į dvi grupes: paslaugų pranešimus ir naujienlaiškius.

Paslaugų pranešimai
Šių elektroninių laiškų paskirtis yra informuoti Jus apie svarbius iš mūsų įsigytų paslaugų pakeitimus arba atnaujinimus. Pavyzdžiui, tai gali būti laiškai apie įvykusią katastrofą, užsakymo pasikeitimus, svarbią papildomą kelionės informaciją, asmeninės paskyros „Greitai.lt“ patvirtinimą, mūsų sąlygų pasikeitimus, nutrauktą bendradarbiavimą su partneriais, jeigu tai yra Jums aktualu.

Naujienlaiškiai
Jeigu iš anksto sutikote gauti naujienlaiškius arba užsakėte per mus bilietą, mes siųsime Jums naujienlaiškius informuodami apie mūsų pasiūlymus, akcijas ir įvairias paslaugas. Naujienlaiškiai rengiami atsižvelgiant į Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, ankstesnius užsakymus, naršymą mūsų interneto svetainėje ir naujienlaiškyje bei paspaudimų žemėlapį. Pakeiskite savo profilio informaciją, jeigu pageidaujate taip pat gauti ir specializuotus naujienlaiškius. Tada naujienlaiškiai bus Jums aktualesni. Kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje yra numatyta galimybė atsisakyti šios paslaugos.

„Google Analytics“
„Greitai.lt“ naudojasi „Google Analytics“ paslauga, kad įvertintų interneto svetainės lankymą. Tam skirti specialūs slapukai. Mes esame sudarę su „Google Analytics“ sutartį dėl šios paslaugos naudojimo. IP adresai lieka nematomi, mes taip pat neperduodame vartotojų paskyrose saugomos informacijos. Be to, ši paslauga papildyta ją susiejant su kitomis „Google“ paslaugomis.

„Greitai.lt“ naudoja vadinamąją antrą nuosavybę, susijusią su, pavyzdžiui, suasmenintų reklaminių skelbimų rodymu.

Konkursai
Jeigu dalyvaujate akcijoje arba konkurse, mes paprašysime Jūsų pateikti tam tikrus duomenis, pavyzdžiui, savo vardą, pavardę, adresą ir elektroninį paštą. Taip pat paprašysime Jūsų sutikimo tvarkyti šiuos duomenis akcijos arba konkurso, surinktos informacijos analizavimo tikslais, galbūt tam pasitelkus trečiąsias šalis. Tai leis mums įvykdyti akciją ir paskelbti konkurso laimėtoją (-us). Mes taip pat įvertinsime susidomėjimą akcijomis.

Asmens duomenų keitimas, profilio kūrimas ir suasmeninta reklama
Mes galime derinti įvairiais kanalais iš Jūsų gautus duomenis. Tai reiškia, kad mes galime kaupti internetu (pavyzdžiui, internetu teikiant užsakymą arba sutinkant su slapukų naudojimu) iš Jūsų gautą informaciją. Atsižvelgdami į Jūsų sutikimą mes galime šiuos duomenis derinti tarpusavyje, kad sukurtume kliento profilį. Sukurtas kliento profilis naudojamas skirtingais lygmenimis analizuojant kliento domėjimosi sritis ir išsamiau suasmeninant pasiūlymus, pavyzdžiui, įvairiais kanalais (naujienlaiškiuose, mūsų ir trečiųjų šalių interneto svetainėje (-ėse)) rodant suasmenintus reklaminius skelbimus.

Saugojimo trukmė
Mes saugome Jūsų duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina šioje Privatumo ir slapukų deklaracijoje nurodytiems tikslams pasiekti. Taikomi duomenų saugojimo terminai:
– naujienlaiškiai – iki atsisakymo;
– užsakymai ir rezervacijos – pagal įstatymus;
– draudimas – pagal įstatymus;
– Katastrofų fondas – pagal įstatymus;
– pokalbiai telefonu – 1 metus;
– „Greitai.lt“ paskyra (prisijungimo duomenys ir paskyroje saugoma informacija) – iki paskyros panaikinimo;
– klientų pasitenkinimo tyrimai – 1 mėnesį nuo tyrimo pabaigos;
– konkursai – iki laimėtojo (-ų) apdovanojimo.

Dėl mūsų slapukų saugojimo trukmės žr. šios Privatumo ir slapukų deklaracijos dalį apie slapukus.

Apsauga
Siekdami apriboti piktnaudžiavimą Jūsų asmens duomenimis bei neteisėtos prieigos prie jų ir jo išvengti, taikome reikiamas apsaugos priemones. Tai reiškia, kad mes užtikriname, jog prieiti prie Jūsų asmens duomenų galėtų tik tie asmenys, kurie turi teisę tai padaryti, prieiga prie duomenų būtų apsaugota, o mūsų apsaugos priemonės būtų reguliariai tikrinamos. Mes taip pat naudojamės TLS sertifikatais, skirtais saugiam Jūsų duomenų perdavimui ir komunikacijai.

Slapukai
Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos, leidžiančios Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje persiųsti į Jūsų kompiuterį, planšetinį kompiuterį ir (arba) mobilųjį telefoną mažą tekstinę rinkmeną ir ją čia išsaugoti. Todėl Jums kitą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje išsaugota informacija bus persiųsta į saugius mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius. Kad toliau skaityti būtų patogiau, šios technologijos bus vadinamos slapukais.

Jeigu norite susipažinti su išsamiu slapukų aprašu, žiūrėkite čia.

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai, kurie:
– padeda užtikrinti interneto svetainės funkcijų naudojimą ir apsaugoti pačią interneto svetainę (techniniai arba funkciniai slapukai);
– leidžia analizuoti interneto svetainės naudojimą ir pagal tai ją tobulinti (analitiniai slapukai);
– leidžia pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų domėjimosi sritis, tai yra rodyti Jums aktualius reklaminius skelbimus (reklaminiai slapukai);
– suteikia Jums galimybę persiųsti puslapį elektroniniu paštu, jį atsispausdinti arba pasidalyti puslapiu socialiniuose tinkluose (socialinių tinklų slapukai);
– leidžia naudotis papildomomis mūsų interneto svetainės funkcijomis (kiti slapukai).

Trečiosios šalys, naudojančios slapukus mūsų interneto svetainėje:
– „Google AdWords“: 30 dienų, pakartotinei rinkodarai 540 dienų;
– „Bing Ads“: 30 dienų, pakartotinei rinkodarai 180 dienų;
– „Criteo“: 12 mėnesių;
– „TradeTracker“: 12 mėnesių;
– „Facebook“: 28 dienos, pakartotinei rinkodarai 180 dienų;
– „Salesforce Marketing Cloud“: 30 dienų;
– „Google Analytics“: 2 metai;
– „DoubleClick“: 30 dienų;
– „Hotjar“: 365 dienos;
– „Smartlook“: 6 mėnesių.

Slapukų įjungimas ir išjungimas
Savo naršyklėje galite nustatyti, kad slapukai būtų išsaugomi tik tada, kai su tuo sutinkate. Daugiau informacijos apie tai ieškokite savo interneto naršyklės naudojimo instrukcijoje. Dėmesio: dauguma interneto svetainių neveikia optimaliai, jeigu slapukai išjungti.

Slapukų pašalinimas
Dauguma slapukų saugomi tik tam tikrą laiką. Jeigu nustatyta slapukų saugojimo trukmė, jie automatiškai pašalinami praėjus nustatytam laikui. Jūs taip pat galite pašalinti slapukus rankiniu būdu dar nepasibaigus jų saugojimo terminui. Informacijos apie tai ieškokite savo naršyklės naudojimo instrukcijoje.
Opt-out Smartlook.

Trečiųjų šalių interneto svetainės
Ši Privatumo ir slapukų deklaracija nėra taikoma trečiųjų šalių interneto svetainėms, į kurias nuoroda pateikta mūsų interneto svetainėje. Mes negalime užtikrinti, kad trečiosios šalys patikimai ir saugiai tvarkys Jūsų asmens duomenis. Prieš naudojantis trečiųjų šalių interneto svetaine rekomenduojame susipažinti su jos Privatumo deklaracija.

Jūsų teisė į duomenų apsaugą
Jeigu turite klausimų arba norėtumėte sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys saugomi, prašome bet kada su mumis susisiekti. Kontaktinė informacija pateikta Privatumo ir slapukų deklaracijos pabaigoje. Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai užtikrina tokias Jūsų teises:
– gauti paaiškinimą apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis saugome ir ką su jais darome;
– susipažinti su visais mūsų turimais Jūsų asmens duomenimis;
– nurodyti ištaisyti klaidas duomenyse;
– nurodyti pašalinti pasenusius asmens duomenis;
– atšaukti sutikimą;
– nesutikti su tam tikru duomenų naudojimu;
– perduoti duomenis.

Atkreipkite dėmesį, kad į mus kreipdamiesi visada turite aiškiai nurodyti, kas esate, kad būtume tikri, jog nepašalinsime arba nepakeisime ne to asmens duomenų.

Skundai ir duomenų apsaugos institucija
Jeigu turėtumėte nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, savaime suprantama, mielai Jums padėsime. Savo klausimus ir skundus siųskite elektroniniu paštu privacyoffice@otravo.com.

Atsakymą pateiksime per vieną mėnesį.

Pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti duomenų apsaugos institucijai skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Norėdami tai padaryti susisiekite su duomenų apsaugos institucija.

Privatumo ir slapukų deklaracijos keitimas
Mes turime teisę keisti šią Privatumo ir slapukų deklaraciją. Visi pakeitimai skelbiami mūsų interneto svetainėje. Rekomenduojame reguliariai iš naujo peržvelgti

Privatumo ir slapukų deklaraciją, kad susipažintumėte su pakeitimais.

Kontaktiniai duomenys
Jeigu turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą arba mūsų Privatumo ir slapukų deklaraciją, prašome rašyti elektroniniu paštu privacyoffice@otravo.com arba atsiųsti laišką adresu:

„Otravo B.V.“
Suikersilo-West 41
1165 MS Halfweg
Asmens duomenų biuras

Telefonas: +37052032906

Įmonės k.: 34062746
PVM k.: NL805.691.546.B.01

Informacija apie šioje svetainėje naudojamus slapukus

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie leidžia tobulinti mūsų siūlomas paslaugas.

Rodyti daugiau
Visi slapukai Būtiniausi slapukai