Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Airijos ekonomika ėmė sparčiai augti šaliai tapus Europos Bendrijos nare. Iki tol Airijoje buvo daugiausia verčiamasi žemdirbyste. Šalis buvo palyginti neturtinga. Tačiau žymios reformos mokesčių srityje bei kitos priemonės paskatino užsienio investicijas, eksportą.

Airijos ekonomika daugiausia priklauso nuo prekybos. Jos informacinių technologijų ir paslaugų sektoriai yra puikiai išvystyti. Šalyje yra naudingųjų iškasenų – cinko, alavo, vario rūdų. Turizmas – vis daugiau pajamų atnešantis ūkio sektorius.

1937 m. Konstitucija skelbia, kad Airija yra parlamentinė respublika. Aukščiausioji valdžia priklauso parlamentui, kurį sudaro dveji rūmai – Senatas ir Atstovų Rūmai. Senatą sudaro 60 narių, iš jų 11 paskiria ministras pirmininkas, 6 išrinkti universitetuose, o 43 išrenkami tiesiogiai. Atstovų Rūmus sudaro 166 nariai, jie renkami visuotiniuose rinkimuose.

Valstybės vadovas – prezidentas, renkamas 7 metų kadencijai, o ministrą pirmininką skiria prezidentas ir tvirtina parlamentas. Vykdomoji valdžia priklauso Ministrų Kabinetui.