Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Valstybės vadovas – prezidentas yra renkamas tiesioginiuose rinkimuose ketverių metų kadencijai.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – Nacionalinis Kongresas. Jį sudaro Senato rūmai (81 senatorius) ir Deputatų rūmai (513 narių).

Brazilija suskirstyta į 26 valstijas, kurių kiekvienoje renkamas gubernatorius.

Brazilijos ekonomika yra palyginti stipri. Tai pramoninė-agrarinė šalis, turtinga gamtinių išteklių, tokių kaip geležies, mangano, švino, cinko, urano rūdos. Taip pat išgaunami boksitai, kasamos akmens anglys, iš Atlanto vandens išgaunama druska, o iš vandenyno dugno – nafta ir gamtinės dujos. Brazilija turtinga ir statybinių medžiagų – granito, dolomito, bazalto, gneiso.