Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Danija yra konstitucinė monarchija, kurios karalius ar karalienė atlieka daugiau reprezentacines funkcijas. Karalius turi teisę paleisti parlamentą, taip pat skiria ir atleidžia vyriausybę, yra valstybinės bažnyčios vadovas ir kariuomenės vadas.

Danijos įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso ir karaliui, ir vienerių rūmų parlamentui (Folketinget). Parlamentą sudaro 179 nariai, kurie renkami tiesioginiuose rinkimuose ketverių metų kadencijai. Dvi parlamento vietos atiduotos Grenlandijos atstovams, taip pat dvi – Farerų salų atstovams.

Vykdomoji valdžia taip pat priklauso monarchui, tačiau tik formaliai. Realiai šios valdžios atstovai – ministrų kabinetas, kuriam vadovauja ministras pirmininkas. Ministrų kabinetas yra atskaitingas parlamentui.

Danija yra suskirstyta į 13 amtų ir 3 municipalitetus. Vietos valdžia amtuose tenka amtrnonams, kuriuos skiria monarchas, ir renkamoms taryboms. Miestams vadovauja burmistrai ir miesto tarybos.

Nepaisant to, jog šalis yra konstitucinė monarchija, Danija garsėja tuo, jog buvo bene pirmoji valstybė nuo XIX a. pradėjusi vartoti sąvoką „demokratija“, kuri atitinka dabartinę jos sampratą.

Danija – gerai išsivysčiusi šalis, turinti nemažą prekybos laivyną. Nors svarbių naudingųjų iškasenų šalis neturi, jai priklauso vienas iš naftos bei gamtinių dujų gavybos sektorių Šiaurės jūroje.

Danijoje išplėtota žuvies pramonė, kitos svarbios gamybos šakos – cheminių medžiagų, maisto produktų, mašinų, elektroninės ir transporto įrangos. Turizmui Danijoje taipogi tenka svarbus vaidmuo.

Danija yra šių tarptautinių organizacijų narė:

– JTO (nuo 1945 m),

– Europos Tarybos (nuo 1949 m),

– NATO (nuo 1949 m),

– Šiaurės Tarybos (nuo 1952 m),

– OECD (nuo 1960 m),

– Europos Sąjungos (nuo 1973 m) ir kitų tarptautinių organizacijų narė.