Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Estijos valdymo forma – parlamentinė respublika. Prezidentas renkamas parlamento penkerių metų kadencijai. Nepavykus parlamente išrinkti prezidento (reikalinga 2/3 balsų dauguma), vyksta antrasis rinkimų turas, kurio metu prezidentą renka parlamento nariai kartu su savivaldybių atstovais.

Įstatymų vykdomoji valdžia – ministras pirmininkas ir 14 ministrų. Ministrą pirmininką skiria prezidentas.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – vienerių rūmų parlamentas (Riigikogu), kurį sudaro 101 narys. Parlamentas renkamas visuotiniuose rinkimuose 4 metų kadencijai.

Aukščiausia teisminė valdžia – aukščiausiasis teismas, kurį sudaro 17 teisėjų su parlamento iki gyvos galvos skiriamu pirmininku.

Estija yra Europos Sąjungos narė nuo 2004 m., tai pat Pasaulio prekybos organizacijos narė. Pagrindinės ekonomikos šakos – telekomunikacijos, elektronika.

  

Estijos piniginis vienetas – Estijos krona (EEK). 1 EEK = 100 centų (senti). Šalis planuoja įsivesti eurą.