Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Indiją sudaro 28 valstijos ir 7 teritorijos.

Šalies vadovas – prezidentas, kurį penkeriems metams renka parlamento suformuota rinkėjų kolegija. Prezidentas kartu yra ir vyriausiasis kariuomenės vadas. Reali valdžia priklauso ministrui pirmininkui. Ministrų kabinete kiekviena Indijos valstija turi savo atstovą.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – parlamentas, kurį sudaro dveji rūmai, Valstijų Taryba (Aukštieji Rūmai, 250 narių) ir Liaudies Asamblėja (Žemieji Rūmai, kuriuos sudaro 545 visuotiniuose rinkimuose renkami nariai).

Indija – agrarinė-pramoninė valstybė. Šalyje gausu naudingųjų iškasenų – akmens anglies, vario rūdos, magnio, deimantų. Taip pat išgaunama nafta, gamtinės dujos. Karinei pramonei bei turizmui tenka nemaža BVP dalis. Indijoje sparčiai plėtojasi telekomunikacijų ir informacinių technologijų sritys.

Maždaug 60% žmonių dirba žemės ūkyje. Šalyje auginami ryžiai, kviečiai, arbata, cukranendrės, medvilnė, džiutas, taipogi ožkos, avys.