Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

JAV įtaka pasaulio ekonominiame, politiniame gyvenime yra didžiulė.

JAV federalinę valdžią sudaro:

  • Vykdomoji valdžia – Prezidentas, renkamas ketverių metų kadencijai, prezidentui talkininkauja viceprezidentas. Prezidentas yra šalies ginkluotųjų pajėgų vadas.
  • Įstatymų leidžiamoji valdžia – JAV Kongresas, kurį sudaro Atstovų rūmai (jų 435 nariai renkami dvejiems metams) ir Senatas (jo 100 narių renkami šešeriems metams).
  • Teisminė valdžia – Aukščiausiasis teismas, jo teisėjai yra skiriami iki gyvos galvos prezidento, gavus Senato pritarimą.

JAV sudaro 50 valstijų, kurios turi ribotą autonomiją. Valstijas valdo gubernatoriai, renkami tiesioginiuose rinkimuose. Federaliniai įstatymai yra viršesni už valstijų įstatymus. Paprastai valstijos savo viduje sprendžia vidinius reikalus. Atskiros valstijos gali turėti šiek tiek skirtingas nuostatas savo konstitucijose, tačiau iš esmės joms taikomi tie patys principai, kaip ir federacinėje konstitucijoje.

Be valstijų, JAV priklauso ir kitos teritorijos, tokios kaip Kolumbijos federacinė apygarda, kurioje yra sostinė Vašingtonas, taip pat užjūrio teritorijos – Puerto Rikas, Guamas, JAV Samoa, JAV Mergelių salos, Šiaurės Marianų salos.

JAV nuo pat valstybės įkūrimo vyrauja dvipartinė sistema, t.y. šalyje dominuoja dvi partijos – demokratai (centro kairioji kryptis) ir respublikonai (centro dešinioji kryptis).

JAV yra turtingiausia pasaulio valstybė, kurios pagrindas – kapitalizmas, tačiau kai kurios sritys yra reguliuojamos valstybės. Didžioji dalis šalies BVP sukuriama aptarnavimo sferoje (apie 80%), pramonėje sukuriama 19%, o žemės ūkyje – 1% BVP.

JAV yra turtinga gamtiniais ištekliais: turi nemažas naftos, anglies, urano, aukso, geležies rūdos, vario atsargas. Daugiausia naftos išgaunama Teksaso, Kalifornijos, Luizianos valstijose.

Žemės ūkyje daugiausia auginami kviečiai, kukurūzai, avižos, medvilnė.

JAV doleris yra viena iš svarbiausių pasaulyje konvertuojamų valiutų.