Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Jungtinės karalystės valstybės valdymo sistema – konstitucinė monarchija. Vykdomoji valdžia – ministrų kabinetas, vadovaujamas ministro pirmininko, kuris priima sprendimus monarcho vardu. Monarchas neturi politinių galių, tačiau oficialiai tebėra Anglijos bažnyčios galva.

Įstatymų leidžiamąją valdžia – parlamentas, kurį sudaro Bendruomenių Rūmai ir Lordų Rūmai.

Demokratijos tradicijos šalyje turi gilias šaknis.

Jungtinė Karalystės ekonomika – viena stipriausių pasaulyje. Londonas yra svarbus pasaulio finansų centras.