Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Maldyvų senovės istorija yra gan miglota, nedaug yra išlikę archeologinių radinių. Manoma, jog Maldyvų salose priešistoriniais laikais apsigyveno dravidų gentys. Teigiama, jog pirmieji žmonės salose apsigyveno maždaug prieš 5 tūkstančius metų.

Budizmas šias salas pasiekė maždaug III a. pr. Kr. Išlikusi legenda, jog Maldyvuose pirmąją (budistinę) valstybę įkūrė sinhalų princas, kuris su savo žmona, Šri Lankos karaliaus dukterimi, užplaukė ant seklumos ir taip apsistojo šiose salose. Manoma, jog tai nutiko maždaug V a.

Maldyvai palaikė glaudžius ryšius su Indijos valstybėmis. Indų pavyzdžiu, šalyje buvo statomos budistinės šventyklos, vystėsi menas ir kultūra. Tačiau ilgainiui regione nemažą įtaką įgijo arabų pirkliai. XII a. viduryje Maldyvų valdovas priėmė islamą ir tapo pirmuoju sultonu. Maldyvus valdė šešios musulmoniškos dinastijos.

XVI a. Maldyvus užgrobė portugalai. Tačiau jų valdžia tetruko 15 metų. XVII a. Maldyvus puldinėjo olandai, įtaką kurį laiką turėjo britai, čia buvo įkurtas britų protektoratas.

1965 m. Maldyvai iškovojo nepriklausomybę nuo Britanijos.

1968 m. buvo įkurta respublika, o sultonatas panaikintas.

Šalyje gyventojų skaičius siekia apie 360 tūkstančių. Pagrindinės etninės grupės – indai, sinalezai. Taipogi yra arabų, afrikiečių.

Valstybinė kalba – maldyvų (dhivehi). Maldyvai – musulmoniška valstybė, čia vyrauja sunitai.

Maldyvuose turtingu laikomas tas, kas turi motorinę ar paprastą valtį – vadinamąją „doni“. Tai pagrindinė susisiekimo priemonė, taipogi žvejybos priemonė. O žvejyba daugeliui gyventojų – pagrindinis pragyvenimo šaltinis.