Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Portugalijai 1986 m. tapus Europos Sąjungos nare, šalyje prasidėjo ekonomikos modernizavimas. Tuo metu ūkis ėmė sparčiai augti. Šiuo metu aptarnavimo sferoje dirba apie 60% gyventojų, pramonėje – 30%, o žemės ūkyje – 10% gyventojų.

Portugalija užsiima aliejų rafinavimu, gamina cementą, puikiai išvystyta medienos bei popieriaus pramonė, gamina tekstilės gaminius, avalynę. Šalies ūkyje svarbią vietą užima žvejyba. Pagrindiniai užsienio prekybos partneriai – Ispanija, Prancūzija, Vokietija.

Žemės ūkis nėra pagrindinė šalies ūkio šaka, bet vynai vis dar yra svarbi eksporto prekė. Pasaulyje pripažinti portugališki vynai – portveinas, madera ir kt. Žemės ūkyje taipogi auginami citrusiniai vaisiai, javai, įvairios daržovės.  

Be to, Portugalijoje sparčiai plėtojama turizmo sfera. Šalį kasmet aplanko per 20 mln. turistų.

Portugalijos valstybės vadovas – prezidentas, kuris visuotiniuose rinkimuose yra renkamas penkerių metų kadencijai. Prezidentas skiria Ministrų Tarybos narius, kuriuos rekomenduoja premjeras. Premjeras paprastai būna parlamento rinkimus laimėjusios partijos vadovas.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – Respublikos Asamblėja. Ją sudaro 250 narių, visuotiniuose rinkimuose renkamų ketverių metų kadencijai.