Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Rusija – prezidentinė federacinė respublika, kuriai vadovauja prezidentas. Rusijos Federacijos prezidentas visuotiniuose rinkimuose renkamas 4 metų kadencijai. Prezidentas taipogi yra ir Karinių pajėgų vyriausiasis vadas.

Vykdomoji valdžia – ministrų kabinetas, kuriam vadovauja prezidento skiriamas (su Dūmos pritarimu) ministras pirmininkas.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – tai Federacinis susirinkimas, kurį sudaro dveji rūmai – Dūma (450 narių, renkamų 4 metams) ir Federacijos Taryba (178 nariai, po du atstovus iš 89 federacijos subjektų).

Nors žlugus Tarybų Sąjungai Rusija palaipsniui tapo žymiai liberalesne šalimi, valstybė vis dar kontroliuoja nemažą dalį ekonomikos. Daugiau nei 60 metų Rusijos, kaip ir kitų Tarybų Sąjungos šalių, ekonomika buvo grindžiama centralizuotu planavimu ir valstybės dominavimu ir kontrole visose ūkio šakose. Ekonomikos politiką formavo komunistų partija.

Rusijos regionų ekonominis išsivystymas smarkiai skiriasi. Didelė dalis BVP sukuriama Maskvos regione, tuo tarpu Sibire, ypač vietinėse ir kaimo bendruomenėse, ekonomika yra gerokai atsilikusi.

Rusija – gamtinių išteklių ir naudingųjų iškasenų turtinga šalis. Rusija turi didžiausius pasaulyje gamtinių dujų išteklius, taip pat didžiulius akmens anglies bei naftos išteklius. Nafta, gamtinės dujos, metalai ir mediena sudaro apie 80% viso Rusijos eksporto.