Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Ukrainoje labiausiai išsivysčiusios pramonės šakos yra sunkioji pramonė, transportas ir energetika. Be to šalies maždaug tris ketvirtadalius užima derlingos lygumos. Čia puikiai auga įvairūs javai.

Ukraina yra demokratinė valstybė. Prezidentas yra renkamas visuotiniu balsavimu, 6 metams. Parlamentas Verchovna Rada yra sudarytas iš 450 narių.