Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Ukrainiečių kultūra pradėjo formuotis nuo Kijevo Rusios laikų. Žmonės visada stengėsi laikytis tradicijų. Tik toks atsidavimas išsaugojo žmones nuo lenkėjimo ir rusėjimo.

Šalyje didžiausios tautinės mažumos yra rusų, baltarusų ir rumunų.

Ukrainos religija yra stačiatikybė. Ji turėjo didelę įtaką literatūroje, muzikoje bei architektūroje.

700-200 m. pr. Kr. Ukrainos teritorijoje buvo Skitijos karalystė. Tai buvo iranėnų kilmės klajoklių gentys – skitai.

VII a. valstybę įkūrė chazarai.

IX a. susiformavo Kijevo Rusia. Jos sostinė buvo Kijevas.

XIII a. rytinę Ukrainos dalį užėmė totoriai, o vakaruose buvo suformuota Haličo-Voluinės kunigaikštystė.

XIV a. Galicija buvo pasidalinta tarp Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

1569 m. Ukraina atiteko Lenkijai.

1596 m. sudarius Bresto uniją, buvo sukurta Ukrainos unitų bažnyčia.

XVII a. kilo keli kazokų sukilimai, kurie baigėsi, kai dalis Ukrainos buvo prijungta prie Rusijos.

1917 m. buvo paskelbta autonomija nuo Rusijos. Bet nepriklausoma Ukraina buvo neilgai. Jos teritorijas užėmė Lenkija, Rumunija bei bolševikai.

1991 m. Ukraina tapo nepriklausoma .