Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Vengrijoje be vengrų gyvena čigonai, vokiečiai, slovakai, serbai, kroatai, rumunai.

Pagrindinė išpažįstama religija yra katalikų, ne tokia populiari yra protestantų.

Vengrų kalba priklauso finougrų kalbų šeimai. Europoje šiai šeimai priklauso tiktai suomių ir estų kalbos. Bet vengrų kalba yra labai nutolusi nuo suomių ir estų, tad žmonės be pasirengimo susikalbėti negali.

Europoje Vengrija pasižymi gabiais žmonėmis literatūroje, moksle, muzikoje ir tapyboje. XX a. tradicinė vengrų valstiečių kultūra buvo beveik sunaikinta, bet iki šiol išliko liaudies dainos ir šokiai.

X a. į Dunojaus vidurupio slėnį atkeliavo klajoklių finougrų gentys.

Apie 100 m. po Kr. romėnai įkuria Akvinką.

Apie 410 m. regioną užplūsta hunai.

896 m. atkeliauja madjarų gentys.

1000 m. karūnuojamas pirmasis Vengrijos karalius Steponas I. Valdant Steponui I šalis pradėta krikštyti. Jis Vengrijoje pradėjo diegti feodalizmą.

1300 m. Anžu dinastijos valdymo pradžia.

1458-1490 m. karaliauja Motiejus I Korvinas.

1526 m. turkai laimi Mohácso mūšį. Vengrijoje buvo politinis chaosas.

1526-1541 m. turkai tris kartus užkariauja Budą.

1541 m. Osmanų viešpatavimo pradžia.

1686 m. Krikščionių pajėgos įžengia į Budą ir nuverčia turkų valdžią.

1718-1780 m. šalis atstatinėjama.

1780-1848 m. Švietimo epocha.

1848 m. Vengrų patriotinis sukilimas.

1867 m. kompromisas su Austrija suteikia Vengrijai nepriklausomybę tvarkant vidaus reikalus ir taip atsirado dualistinė Austrijos-Vengrijos monarchija. Dalys buvo valdomos atskirai, bet turėjo bendrą monarchą, užsienio, karinę ir ekonominę politiką.

1873 m. Buda ir Pestas tampa Budapeštu.

1918 m., po Pirmojo pasaulinio karo, žlugo Austrijos-Vengrijos monarchija.

1920 m. sausį Vengrijoje pirmąkart vyko rinkimai.

1941 m. Vengrija įsitraukia į Antrąjį pasaulinį karą.

1945 m. Rusų armija užima Budapeštą.

1949-1956 m. Stalinistinis laikotarpis.

1956 m. Rusija numalšina patriotinį sukilimą. Per Vengrijos sukilimą žuvo 20 000 žmonių, dauguma per sovietų intervenciją.

1989 m. Vengrija paskelbiama demokratine respublika.

1990 m. gegužės mėn. Vengrijoje įvyko pirmieji laisvi parlamento rinkimai.

2004 m. Vengrija tampa ES nare.