Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Vokietija yra priskiriama prie ekonomiškai galingiausių pasaulio valstybių.

1990 m., kai buvo sujungta Vokietija, Rytinė Vokietijos dalis buvo atsilikusi, tad kilo nemažai ekonominių problemų. Buvo pradėta pervedinėti pinigus iš vakarinės dalies į rytinę.

Vokietijoje pagrindinės ūkio šakos yra mašinų ir automobilių gamyba, metalurgija, chemijos pramonė.

Vokietijos dabartinė konstitucija buvo priimta 1949 m. Vokietija yra federacinė parlamentinė demokratinė respublika. Šalies vadovas yra Federacijos prezidentas. Jis yra renkamas 5 metams Bundestago ir Bundesrato. Prezidentas yra simbolinė figūra.

Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso Bundestagui, kuris renkamas tiesiogiai, ir Bundesratui, kuris atstovauja žemes. Bundestagą sudaro 603 atstovai. Jis yra renkamas ketveriems metams.

Vyriausybei vadovauja kancleris, kuris yra renkamas parlamento.